Življenje je največja vrednota

  • Blog Stats

    • 16,278 hits

Umetna oploditev?

dr. Tadej Strehovec

 

Neplodnost je danes ena največjih preizkušenj s katerimi se zakonca lahko soočata. To je stanje, ko se srečata s problemom začasnih ali pa trajnih težav pri spočetju otroka. V Sloveniji se število takšnih parov iz leta v leto povečuje in jih je danes med 15 do 20 odstotki. Ne glede na različne vzroke za neplodnost (telesne, psihološke) je razumljivo, da je želja zakoncev po potomcu legitimna in da so povabljeni, da poiščejo vzroke za lastno neplodnost.

 

V zgodovini človeštva problem neplodnosti ni nekaj novega. V vseh časih so zlasti ženske trpele zaradi neplodnosti. Tako je Abrahamova žena Sara trpela, ker ni mogla zanositi; prav tako tudi Elizabeta, mati Janeza Krstnika. Svetopisemsko izročilo nam govori, da je želja po otrocih v skladu z Božjim načrtom kot tudi, da je premagovanje (zdravljenje) neplodnosti sprejemljivo za kristjane in Cerkev. V današnjem času se tako preizkušeni zakonci najpogosteje zatekajo k postopkom t.i. umetne oploditve. Ob tem se veliko katoličanov ne zaveda etičnih dilem, ki so sestavni del tovrstnih postopkov. Zato je smiselno poudariti, da imajo katoliški zakonci pravico, da se seznanijo z etičnimi problemi, kot tudi, da se odločijo za etično bolj sprejemljive oblike zdravljenja neplodnosti kot je to umetna oploditev.

 

Omenjeni postopki vključujejo različna dejanja kot npr.: odvzem moških in ženskih spolnih celic, heterologno osemenitev v telesu žene, oploditev v epruveti, zamrzovanje človeških zarodkov in nadomestno materinstvo. Ko jih katoličani vrednotimo imamo pred očmi predvsem tri temeljne kriterije: spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti; pravica vsakega otroka, da je spočet na naraven način in rojen iz biološke matere in tretjič, da je spočetje in rojstvo otroka legitimno samo znotraj zakonske zveze dveh poročenih (moža in žene). Pod temi kriteriji so omenjeni postopki del etično zelo spornih področij. Nekatere si na kratko lahko pogledamo:

 

1. Tovrstni postopki vedno vključujejo moralno in etično sporno ustvarjanje in uničevanje velikega števila otrok. V vsakem postopku (ciklusu zdravljenja) zdravniki ustvarijo večje število zarodkov, ki jih nato pregledajo. Najboljši zarodek (enega ali več) vstavijo v telo žene, ostale pa najsi bodi zamrznejo ali pa uničijo. V Sloveniji so v ustanovah za zdravljenje neplodnosti med leti 1984 in 2002 ustvarili 39.697 človeških zarodkov, od katerih se je rodilo 2.324 otrok (prim. I. Virant-Klun idr.: Od nastanka gamet do rojstva, Didakta, Radovljica 2002, 200–201). Izračun kaže, da je bilo za rojstvo enega otroka potrebno statistično ustvariti in žrtvovati v povprečju 16 zarodkov. Nesporno dejstvo je tudi, da se pri postopkih umetne oploditve ustvarjajo in uničujejo t. i. “odvečni zarodki”, ki so zamrznjeni in jih starši več ne želijo “uporabiti”. To pa ni v skladu s temeljno vrednoto svetosti življenja slehernega človeškega bitja – tudi nerojenega.

 

2. Postopki umetne oploditve ločujejo reprodukcijo od spolnosti in zakonske zveze. S tem se v družbi ustvarja nova mentaliteta, ki starše želi nadomestiti s tehnologijo, daje prednost umetnemu posredovanju življenja ter s tem odpira vrata večjemu družbenemu nadzoru nad »biološko kvaliteto« otrok.   

 

3. Zdravniki in biologi pri postopkih umetne oploditve razpolagajo z etično spornim »pooblastilom«, saj odločajo, kateri človeški zarodek bo živel in kateri bo uničen. Katoličani zelo jasno nasprotujemo tovrstnemu “pooblastilu”, po katerem človek lahko odloča o življenju in smrti človeškega bitja, tudi zarodka.

 

Čeprav nas mnogi prijatelji in strokovnjaki prepričujejo, da je umetna oploditev pozitivna ker omogoča rojstvo otroka, je potrebno poudariti, da katoličani vsakega otroka razumemo kot dar in ne kot absolutno pravico, ki jo je mogoče uveljaviti na vsak način in za vsako ceno. Zato sta katoliška zakonca, ki se soočata z neplodnostjo povabljena, da ugotovita vzrok lastne neplodnosti in se zatečeta k etično sprejemljivim metodam zdravljenja (npr. k homologni umetni osemenitvi). Če to ni mogoče, pa naj svoj čas in moči posvetita posvojitvi otroka, oz. naj svojo ljubezen izkazujeta na druge načine (npr. s karitativno in pastoralno dejavnostjo). Zavedata naj se, da neplodnost nikoli ne sme postati vzrok manjvrednosti, temveč priložnost, da poglobita svoj zakonski odnos ter pogumno sprejmeta svoj lastni križ, ki je v veri lahko vir duhovne rodovitnosti. Cerkvena skupnost pa je povabljena, da ju s spoštovanjem sprejme in z molitvijo spremlja.

 

 

___________

Ali veš?

 

  • da je pokojni papež Janez Pavel II. v svojem dokumentu Evangelij življenja govoril tudi o postopkih umetne oploditve; omenjeni dokument je dostopen tudi v slovenskem prevodu;
  • da se pri sv. Jožefu v Ljubljani redno srečuje skupina zakoncev, ki ne morejo imeti otrok.

 

 

Pro et contra: Otroci iz epruvete

Dnevnik

 

uvod:

Pred skoraj tridesetimi leti je na svet prišla Louise, prvi otroček, spočet zunaj telesa matere. Danes se samo pri nas vsako leto rodi več kot petsto tako spočetih otrok.

 

Pravica ženske, da razpolaga s svojim telesom, vključuje tudi odločitev, ali in kdaj bo imela otroke. In če se ji pri tem s stališča zdravja zalomi, ima pravico do medicinske pomoči. Tudi take, ki vključuje oploditev zunaj njenega telesa ali uporabo darovanih spolnih celic. Tako piše v naših zakonih. Javnost je otročkom iz epruvete naklonjena, Cerkev taki obliki spočetja odločno nasprotuje. Soočili smo stališča medicine in katoliške Cerkve. V imenu stroke, ki se ukvarja z zdravljenjem neplodnosti, govori prof. dr. Tomaž Tomaževič iz Ginekološke klinike v Ljubljani, cerkvena stališča zastopa dr. Tadej Strehovec, moralni teolog.

 

Cerkev: zunajtelesna oploditev ni dopustna

„Katoliška Cerkev dopušča zdravljenje neplodnosti z izvajanjem umetne oploditve v telesu matere, če se pri tem uporabijo spolne celice biološke matere in očeta. V teh primerih temeljna otrokova pravica, da je spočet na naraven način iz spolnih celic bioloških staršev, ni kršena. Drugače pa je pri postopkih umetne oploditve zunaj telesa matere ali postopkih oploditve z darovano spolno celico. Tu je pravica otroka, da je spočet v telesu matere, kršena, zato tako ravnanje za Cerkev ni dopustno,“ temeljna stališča Cerkve razloži dr. Tadej Strehovec. Glavni očitki Cerkve se nanašajo na odvečne zarodke, očitek, da tehnologija prevzema vlogo narave in moralno sporno odločanje o tem, komu bo namenjeno živeti in komu ne. Poglejmo jih.

 

Problem odvečnih zarodkov

Dr. Tadej Strehovec: »Postopki zunajtelesne oploditve vedno vključujejo moralno in etično sporno ustvarjanje in uničevanje velikega števila otrok. V Republiki Sloveniji so v ustanovah za zdravljenje neplodnosti med leti 1984 in 2002 ustvarili 39.697 človeških zarodkov, od katerih se je rodilo 2.324 otrok (prim. I. Virant-Klun idr.: Od nastanka gamet do rojstva, Didakta, Radovljica 2002, 200–201). Izračun kaže, da je bilo za rojstvo enega otroka potrebno ustvariti in uničiti v povprečju 16 zarodkov. Nesporno dejstvo je, da se pri postopkih umetne oploditve ustvarjajo in uničujejo t. i. odvečni zarodki, kar pa predstavlja grob napad na načelo svetosti življenja slehernega človeškega bitja.«

Prof. dr. Tomaž Tomaževič: »Pri zunajtelesni oploditvi z nekim procesom nadomestimo tisto, kar se zaradi bolezni ne zgodi v jajcevodu in to  je etično popolnoma neproblematično. Problema odvečnih zarodkov zdaj, ko imamo možnosti zamrzovanja, pri nas  več ne poznamo . V Italiji, kjer ima cerkev zelo močan vpliv, so problem odvečnih zarodkov rešili tako, da se ne sme oploditi več kot tri jajčne celice in se odvečnih zarodkov sploh  ne sme zamrzovati, Pri nas smo ga rešili drugače: mi oplodimo lahko tudi veliko  število  jajčnih  celic,  v maternico pa prenesemo le  dva zarodka, ostale pa shranimo za prenos v naslednjih ciklusih. Zamrzovanje zarodkov pride v poštev  v slabi polovici vseh postopkov.  Pri nas smo  ravno zaradi možnosti oploditve večjega števila jajčnih celic in zamrzovanja zarodkov, močno povečali uspešnost  zdravljenja moške neplodnosti in zato se je bistveno zmanjšala tudi potreba po moškem donorstvu.”

 

Ločevanje reprodukcije od spolnosti in zakonske zveze

Dr. Tadej Strehovec: »Postopki umetne oploditve ločujejo reprodukcijo od spolnosti in zakonske zveze. S tem se v družbi ustvarja nova mentaliteta, ki starše želi nadomestiti s tehnologijo, daje prednost umetnemu posredovanju življenja ter s tem odpira vrata večjemu tehnološkemu in ideološkemu nadzoru nad »kakovostjo« otrok.«

Prof dr. Tomaž Tomaževič: »Etika, ki jo upoštevamo pri postopkih, ki jih izvajamo znotraj reproduktivne medicine, se je izkazala za pravno, medicinsko in družbeno sprejemljivo. Slovenska družba, katere konsenz smo vedno iskali, je ob referendumu dokazala, da se zaveda  pomena  pravilne umestitve postopkov zunajtelesne oploditve.  Medicinska stroka vztraja na etičnem stališču, da so postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo skrajna oblika zdravstvene pomoči neplodnim parom.”

 

Kdo odloča o tem, kateri zarodek bo živel?

Dr. Tadej Strehovec: »Zdravniki in biologi pri postopkih umetne oploditve razpolagajo z etično spornim »pooblastilom«, saj odločajo, kateri človeški zarodek je dovolj dober, kateri bo živel in kateri bo uničen. Katoliška Cerkev vsakemu človeku zelo jasno odreka pristojnost, da bi mogel odločati o življenju in smrti slehernega človeškega bitja, tudi zarodka.«

Prof. dr. Tomaž Tomaževič: «Biomedicina ne odloči o tem, kateri človeški zarodek je dovolj dober, pač pa o tem odloči narava sama. Pri nas v telo ženske prenesemo ali shranimo zarodke, ki se do petega dne po oploditvi uspešno razvijajo. Žal pa je  zares zelo veliko takih zarodkov, pri katerih se razvoj pred petim dnem zaustavi sam.

 

Kaj reči za konec? Da se tistih petsto otrok ne leto ne bi smelo roditi, ker se  je narava poigrala z njihovimi starši?  Zanikati, da je zunajtelesna oploditev povezana z določenimi dilemami? Ali preprosto izreči dobrodošlico vsakemu zaželenemu otroku, ne gleda na „tehniko“, ki ga je pomagala spraviti na svet.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: